TUS – TUS Brick&Play (10 spotkań)

Zajęcia TUS

Są doskonałą okazją dla dzieci, by mogły kształtować umiejętności współpracy w grupie, nauczyć się efektywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Pozwalają radzić sobie z trudnymi emocjami. Podczas zajęć dzieci otrzymują wiele informacji zwrotnych i wsparcie – zarówno trenera, jak i pozostałych osób w grupie. Jest to dla nich szansa, by w bezpiecznej i życzliwej atmosferze nauczyć się, jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi.

Dla kogo?

Zajęcia TUS skierowane są do każdego dziecka które;

 • ma problemy z zawieraniem nowych znajomości,
 • prezentuje zachowania uległe lub agresywne,
 • nie potrafi sobie radzić z emocjami swoimi i innych osób,
 • ma trudności w relacjach z rówieśnikami lub dorosłymi,
 • nie zawsze wie, jak zachować się w danej sytuacji społecznej.

TUS Brick&Play

Dzięki metodzie TUS Bricks&Play  pomagamy dzieciom czuć się dobrze w grupach rówieśniczych. Chcemy, żeby mogły one odczuwać radość z zabawy. Chcemy, żeby w poczuciu bezpieczeństwa przełamywały swoje bariery, bez nacisków i ocen. Nie skupiamy się jedynie na zmianie zachowania. Wierzymy, że nabywanie kompetencji społecznych jest procesem, który bez poczucia bezpieczeństwa i akceptacji nie może się odbywać. 

Co daje dziecku udział w TUS Bricks&Play?

W zależności od potrzeb młody człowiek będzie mógł w przyjaznej atmosferze rozwijać szereg kompetencji społecznych m.in.:

 • komunikacji,
 • wyrażania własnych emocji i potrzeb,
 • asertywności,
 • respektowania granic innych osób,
 • współpracy,
 • empatii.

Dla kogo jest TUS Bricks&Play?

Zapraszamy dzieci w wieku 5-6 oraz 7-9 lat. Wszystkich młodych ludzi otoczymy, adekwatnym do ich potrzeb, wsparciem.

Pomagamy osobom nieśmiałym, z autyzmem, zespołem Aspergera, wycofanym i lękowym. Pamiętamy, że metodę należy dopasować do dziecka, a nie dziecko do metody.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają do 60 minut.

Jeśli chcesz zapisać swoje dziecko na TUS Bricks&Play wypełnij formularz.

Jeśli zbierze się odpowiednia grupa dla Twojego dziecka odezwiemy się do Ciebie.

Theme: Overlay by Kaira
Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim
Skip to content