Punkt Konsultacyjny Poradni IDE w Jarocinie powstał w odpowiedzi na potrzeby dzieci i ich rodziców. Idea stworzenia miejsca wsparcia i rozwoju dojrzewała w nas od dawna. Czerpiąc z naszych doświadczeń prowadzenia szkoły – Akademii Dobrej Edukacji im. Czesława Niemena w Jarocinie, której ważnym filarem jest wspieranie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wielogodzinnych rozmów z rodzicami oraz z bogatego zaplecza merytorycznego i praktycznego naszych specjalistów i terapeutów, zdecydowaliśmy się powołać do życia Punkt Konsultacyjny Poradni IDE. 

Nasz zespół gromadzi terapeutów, logopedów, pedagogów, psychologów, rehabilitantów, którzy nieustannie rozwijają swój warsztat, by jeszcze lepiej wspierać dzieci, młodzież oraz rodziców. 

Opiekę merytoryczną nad Punktem sprawuje Instytut Dobrej Edukacji. 

Naszą misją jest holistyczne spojrzenie na rozwój młodego człowieka i zapewnienie mu kompleksowego wsparcia w różnych obszarach rozwoju psychofizycznego

W Punkcie Konsultacyjnym IDE zatrudniamy specjalistów w następujących dziedzinach: diagnoza i terapia SI, rehabilitacja, logopedia i neurologopedia, Trening Słuchowy Johansena, oligofrenopedagogika, psychologia, terapia ręki, terapia pedagogiczna, terapia ukierunkowana na pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze spektrum autyzmu (przy wykorzystaniu takich metod jak Stosowana Analiza Zachowania, Metoda Krakowska, Metoda Dobrego Startu). 

W Punkcie Konsultacyjnym Poradni IDE w Jarocinie można skorzystać z następujących usług, po uprzednim zgłoszeniu dziecka przez FORMULARZ KONTAKTOWY (link):

  • diagnoza SI (integracji sensorycznej)terapia SI (integracji sensorycznej)
  • rehabilitacja 
  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS Brick&Play)
  • terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z autyzmem)
  • logopedia i neurologopedia
  • Trening Słuchowy Johansena
  • terapia ręki
  • konsultacje psychologiczne
  • konsultacje psychologiczne dla rodziców

  Theme: Overlay by Kaira
  Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim
  Skip to content