Terapia SI (integracji sensorycznej)

Terapia SI polega na tym, że w sposób kontrolowany dostarczane są dziecku dawki doznań sensorycznych. Ich intensywność dostosowywana jest zarówno do nasilenia, jak i charakteru zaburzeń. W terapii SI bardzo ważne jest, by przebiegała ona z miłej atmosferze, a także w poczuciu współuczestnictwa pacjenta w prowadzeniu terapii.

Dla kogo?

Terapia integracji sensorycznej jest zalecana w przypadku dzieci, które: 

  • są nadwrażliwe na dźwięki, światło
  • mają problemy z równowagą
  • nie potrafią się skoncentrować,
  • reagują niechęcią na mycie, czesanie, obcinanie włosów,
  • nie potrafią zrozumieć poleceń,
  • nie lubią przytulania lub wręcz nieustannie się ocierają, uderzają o przedmioty,
  • nie lubią drapiących metek na ubraniach.

Wskazaniem do podjęcia terapii SI są również różnorodne zaburzenia, dysfunkcje i schorzenia. Terapia SI zalecana jest w sytuacji zdiagnozowania autyzmu, ADHD, dyspraksji, mózgowego porażenia dziecięcego, zespołu Downa, trudności w nauce, nadmiernej wrażliwości, opóźnionego rozwoju mowy.

Theme: Overlay by Kaira
Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim
Skip to content