Konsultacja psychologiczna dla rodziców

Konsultacje dotyczą problemów wychowawczych na różnych etapach rozwoju dziecka, np. trudności komunikacyjne, rówieśnicze lub z dorosłymi, trudności emocjonalne dziecka, a także jego rodziców w związku z pełnioną rolą wychowawczą. Efektem konsultacji będzie uzyskanie niezbędnej wiedzy i wsparcia emocjonalnego w związku z przeżywanymi trudnościami rodzinnymi, wychowawczymi, relacyjnymi. W wyniku konsultacji rodzice otrzymają informacje niezbędne do zrozumienia trudności wychowawczych i rozwojowych dziecka, a także sugestie dotyczące rozwiązania

Theme: Overlay by Kaira
Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim
Skip to content