PODPOWIEDZI

Jeżeli macie wątpliwości, czy Wasze dziecko rozwija się prawidłowo albo pytania, na które trudno Wam znaleźć odpowiedź – warto się do nas zgłosić. Zapraszamy do nas również wtedy, kiedy obserwujecie, że dziecko ma trudności z nauką lub swoimi emocjami.
Staramy się być także  wsparciem dla szkoły, która  potrzebuje wskazówek jak pomóc dziecku funkcjonować i efektywnie zdobywać wiedzę.

Szczegółowe informacje o rodzajach terapii i tym, dla kogo jest przeznaczona znajdziecie w zakładce “Nasza Oferta”.

W jaki sposób przygotować dziecko do wizyty w Poradni?
Warto wcześniej uprzedzić dziecko o planowanej wizycie i odpowiedzieć na jego ewentualne pytania. Spotkaniom zazwyczaj towarzyszy swobodna atmosfera, podczas której możemy się poznać i zaobserwować typowe zachowania dziecka. Nie traktujmy więc wizyty w kategorii sprawdzianu, do którego trzeba się przygotować.  

Czy potrzebuje skierowania na wizytę?
Nie. Przydatna może się okazać za to dokumentacja medyczna, opinia ze szkoły lub przedszkola, jeśli taką posiadacie albo zeszyty/ćwiczenia dziecka.

Czy na wizytę długo się czeka?
Wszystko zależy od celu wizyty, jak i ustalenia dogodnego dla obu stron terminu. Zostanie on ustalony nie później niż tydzień od momentu zgłoszenia do naszej Poradni.

Czy mogę przebywać z dzieckiem na zajęciach?
Z reguły jest taka możliwość, lecz czasami obecność rodzica wpływa na przebieg spotkania, dlatego jest to indywidualnie ustalane z terapeutą.

Czym różni się opinia od orzeczenia?
Opinia to dokument, który przedstawia stanowisko poradni – wraz z uzasadnieniem – w sprawie zgłoszonej przez rodziców dziecka . Poradnia może wydać opinię w każdej sprawie, o którą zawnioskujecie, o ile dotyczy ona funkcjonowania dziecka w placówce, do której uczęszcza.  
Orzeczenie to dokument, który może być wydany jedynie przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Realizacja zawartych w orzeczeniu zaleceń jest dla dyrektora szkoły/placówki obowiązkowa.

Czy  Poradnia ADE wydaje orzeczenia?
Nie, ponieważ jesteśmy placówką niepubliczną. Wydajemy opinie, m.in. o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej przez dziecko 6-letnie,  o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku, specyficznych trudnościach w uczeniu się czy konieczności dostosowaniu wymagań edukacyjnych.  

Mam opinię – co dalej?
Pierwszy krok to skontaktowanie się z nauczycielem/wychowawcą, pedagogiem szkolnym lub dyrektorem szkoły (to jednak od Was zależy, czy chcecie podzielić się opinią ze szkołą). Następnie ustalacie w jaki sposób i w jakim zakresie możecie zrealizować zalecenia z opinii w placówce, do której uczęszcza dziecko. Warto również zastanowić się nad potrzebą skorzystania z zajęć oferowanych przez poradnię i wspólnego monitorowania postępów dziecka oraz efektywności zapewnianej mu pomocy.

Theme: Overlay by Kaira
Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim
Skip to content