Konsultacja psychologiczna

Konsultacje psychologiczne to indywidualne spotkania psychologa z dzieckiem lub nastolatkiem z wykorzystaniem narzędzi terapii poznawczo-behawioralnej wspierające jego prawidłowy rozwój społeczno-emocjonalny. Podczas konsultacji psycholog dokonuje wstępnej oceny trudności dziecka, pracuje z nim nad lepszym rozumieniem emocji, przekonań i zachowań, a także wypracowuje skuteczne strategie radzenia sobie z wyzwaniami natury społecznej czy emocjonalnej. Konsultacje obejmują także kontakt z rodzicem, z którym omawiane są zalecenia do pracy własnej oraz dalsze kroki postępowania diagnostycznego czy terapeutycznego. 

Celem konsultacji jest wstępna diagnoza trudności społeczno-emocjonalnych dziecka z zaleceniami do dalszej pracy, ćwiczenie konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem, praca nad samooceną, trening skutecznych zachowań społecznych i budowania satysfakcjonujących relacji z innymi. 

Theme: Overlay by Kaira
Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim
Skip to content