Terapia ręki

Terapia ręki to indywidualne ćwiczenia gimnastyczne całego ciała prowadzące do stabilizacji centralnej i swobodnej pracy kończyn. Terapia ręki ma na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych, w tym także przygotowanie ręki do jednej z najważniejszych funkcji jaką jest pisanie. Przyczyn zaburzających pracę ręki jest bardzo wiele i często nie wystarczy szukać ich w samej ręce,  ale także w funkcjonowaniu wzrokowym, czy integracji sensorycznej dziecka. Stąd do terapii ręki podejść należy wieloetapowo, dokładnie diagnozując, co leży u podłoża trudności dziecka. 

Diagnoza sprawności motorycznej dziecka oraz plan pracy dla rodzica. Przeprowadzone badanie będzie obejmowało:

 1. Wywiad z rodzicem, obserwacja spontanicznego zachowania dziecka w dniach badania, w kontakcie z rodzicem.
 2. Diagnozę sprawności motorycznej w oparciu o arkusz diagnostyczny.

Dla kogo?

Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących:

 • nieprawidłową postawę ciała,
 • zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej, 
 • problem z wykonywaniem codziennych czynności (picie z kubka, zakładanie, zdejmowanie ubrań),
 • problemy w zabawach manipulacyjnych/precyzyjnych (układanie małych przedmiotów, nawlekanie, lepienie plasteliny), 
 • trudność z planowaniem ruchu, 
 • wolne tempo uczenia się nowych czynności motorycznych
 • problemy grafomotoryczne (rysowanie, kolorowanie, pisanie), 
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
 • problem z koordynacją ruchową, 
 • wspomagająco w opóźnieniu rozwoju mowy.
Theme: Overlay by Kaira
Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim
Skip to content