Konsultacje i terapia pedagogiczna 

Konsultacje i terapia pedagogiczna małego dziecka 3-6 r.ż ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z autyzmem)

Kompleksowa i skuteczna terapia prowadzona w oparciu o metody i techniki Stosowanej Analizy Zachowania,  Metody Krakowskiej, Metody Dobrego Startu oraz inne dobrane do indywidualnych potrzeb małego dziecka, których skuteczność wielokrotnie weryfikowano w licznych badaniach naukowych. Stymulowanie i rozwijanie mowy oraz umiejętności komunikacyjnych (kontakt wzrokowy, gest wskazywania palcem, intencja komunikacyjna), umiejętności kluczowych w rozwoju dziecka (naśladowanie, dopasowywanie, zabawa funkcjonalna i naprzemienna) oraz umiejętności przedszkolnych i szkolnych. W ramach terapii możliwy jest:

 • Dobór i wdrożenie wspomagającej lub alternatywnej metody komunikacji AAC.
 • Dobór i pomoc we wprowadzeniu planu dnia i planów aktywności. 
 • Dobór metod i narzędzi motywowania dziecka. 
 • Analiza funkcjonalna i praca z trudnymi zachowaniami dzieci. 
 • Trening czystości
 • Trening jedzenia (dla dzieci z wybiórczością pokarmową)

Dla kogo?

Terapia dedykowana dla:

 • dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich podejrzeniem;
 • dzieci z trudnościami w zachowaniu; 
 • dzieci mających trudności z nazywaniem, kontrolą i wyrażaniem swoich emocji;
 • dzieci z zaburzeniami komunikacji i mowy;
 • dzieci z opóźnieniem kluczowych umiejętności rozwojowych.
Theme: Overlay by Kaira
Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim
Skip to content