ORGAN PROWADZĄCY


Organem prowadzącym Instytut Dobrej Edukacji w ramach którego działa Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jabłonnie jest Stowarzyszenie Dobra Edukacja.

Władze Stowarzyszenia

Katarzyna Hall – prezes zarządu
Joanna Berdzik – członek zarządu
Hanna Rodzyn – członek zarządu

Statut Stowarzyszenia

Siedziba Stowarzyszenia

ul. Górczewska 13, 01-189 Warszawa

Adres do korespondencji

Instytut Dobrej Edukacji
ul. Kołobrzeska 41C, 80-391 Gdańsk
tel. 661 96 66 96

e-mail: biuro@dobraedukacja.edu.pl

www.stowarzyszenie.dobraedukacja.edu.pl

KRS: 0000432527
NIP: 5272683613
REGON: 146302430
Nr konta: 74 1240 1242 1111 0010 6607 0088, Bank Pekao S.A.

Theme: Overlay by Kaira
Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim
Skip to content