KADRA Punktu Konsultacyjnego

Marta Nowakowska – psycholog, koordynator Punktu Poradni w Jarocinie

Ukończyłam psychologię (specjalizacja psychologia pracy i organizacji oraz psychoterapia zaburzeń psychicznych) na UAM w Poznaniu. Następnie kształciłam swoje umiejętności pracy z grupami podczas studiów podyplomowych Akademia Trenera na WSNHiD w Poznaniu. Kompetencje  terapeutyczne w pracy z młodzieżą rozwijałam podczas Rocznego Szkolenia z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w warszawskim Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Poza pracą rozwojową z licealistami w Akademii, od 2014 roku współpracuję także z Collegium Da Vinci w Poznaniu, gdzie wykładam przedmioty psychologiczne. Kocham pisać – moje teksty można przeczytać m.in. na łamach “Charakterów” czy “Głosu Pedagogicznego”.

Moja praca koncentruje się na grupowym i indywidualnym wspieraniu młodzieży w mądrym rozwoju. Korzystając z narzędzi psychoedukacyjnych, terapeutycznych i rozwojowych, staram się pomagać młodym ludziom w wyborach osobistych, edukacyjnych i zawodowych oraz dostarczać im wsparcia w okresie dorastania, gdy budują swoją tożsamość oraz samoocenę i niejednokrotnie mierzą się z wątpliwościami czy wahaniami nastroju. W swojej pracy wykorzystuję narzędzia psychoterapii poznawczo-behawioralnej i psychologii pozytywnej skoncentrowanej na mocnych stronach i wartościach. Moim celem jest pomoc w rozpoznaniu talentów i zasobów, które budują potencjał młodego człowieka i chronią go w czasie kryzysów.

Agnieszka Klötzeloligofrenopedagog, terapeuta osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta SAZ,  trener TUS i certyfikowany trener TUS Brick & Play, praktyk Dialogu Motywującego.

Jestem terapeutą i nauczycielem dzieci ze SPE, w tym z autyzmem. Koordynuję i prowadzę zajęcia WWRD w ADE w Jarocinie. Na człowieka patrzę całościowo. Zaglądam pod powierzchnię zachowania, poszukuję jego przyczyn i sposobów na skuteczną interwencję. Skupiam się na mocnych stronach dziecka oraz dorosłego. Pomagam odnaleźć spokój i poczucie własnej wartości. 

Motywuję rodziców do starań o własne zdrowie i dobre samopoczucie.  Zachęcam do szczerej i rzetelnej współpracy z terapeutą, bo tylko tak prowadzona terapia daje realne szanse na pozytywne efekty.

Szczególnie bliska jest mi terapia przez zabawę. Jest ona jedną z podstawowych umiejętności, którą rozwijamy w wieku wczesnodziecięcym. Ostatnim moim odkryciem SĄ KLOCKI i to jak wiele umiejętności można wypracować wykorzystując je w terapii.  Aby zgłębiać ten temat, szukam inspiracji  na specjalistycznych blogach i stronach  internetowych, w literaturze (Metoda 6 klocków, LegoⓇ w terapii autyzmu) oraz na szkoleniach, gdzie poznałam tajniki i założenia innowacyjnej metody TUS Bricks&Play wspierającej rozwój umiejętności emocjonalno-społecznych z wykorzystaniem zabaw i aktywności z klockami. Jest to metoda opracowana w Polsce na podstawie LegoⓇTherapy  udoskonalona tak, aby lepiej rozwijać umiejętności społeczno-emocjonalne zarówno młodszych jak i starszych dzieci. 

Ukończyłam kilka kierunków studiów podyplomowych, liczne kursy, szkolenia, webinary, nieustannie  dokształcam się też sama czytając fachową literaturę oraz poszukując i oglądając filmy oraz nagrania z wykładów dotyczących funkcjonowania i terapii osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. 

Umiejętności praktyczne nabywałam podczas stażu w Szkole Podstawowej dla dzieci z Autyzmem przy OSW im Tylewicza w Poznaniu, przedszkolu dla dzieci z autyzmem “Familia” w Swarzędzu” pod kierunkiem dr. B. Urbaniak,  Fundacji Krok po Kroku prowadzącej zajęcia dla dzieci z autyzmem w Warszawie pod kierunkiem dr. M. Suchowierskiej, praktyk w Szkole Specjalnej w Jarocinie oraz pracy w przedszkolu integracyjnym “Marcinek” w Jarocinie. 

W swojej pracy terapeutycznej nauczyłam się, że nie da się spotkać dwojga takich samych dzieci. Podążanie za potrzebami dziecka, indywidualne dopasowanie metod i technik terapeutycznych jest tym, od czego uzależniam skuteczność terapii, natomiast atmosfera bezpieczeństwa i zrozumienia pomaga mi budować pozytywne relacje z dzieckiem. 

Stawiam przede wszystkim na rozwijanie samoobsługi, samodzielności, komunikacji oraz podstawowych kluczowych umiejętności pozwalających dzieciom na dalszy rozwój i przygotowanie się do nauki  w szkole. Pomagam wdrożyć odpowiedni system komunikacyjny, plan dnia i plany aktywności z wykorzystaniem znaków graficznych (AAC), zdjęć, gestów, przedmiotów. 

Zachęcam do wprowadzenia dopasowanego do zainteresowań dziecka systemu motywacyjnego, ustalenia pewnych zasad i norm zachowania oraz konsekwentnego ich egzekwowania. Taki usystematyzowany i przewidywalny świat powoduje, że dziecko jest spokojniejsze i łatwiej jest mu zapanować nad swoimi emocjami.

Joanna Baranowska – pedagog specjalny, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta ręki

Relacja z dzieckiem, determinacja, kreatywne rozwiązania to cechy mnie definiujące. Staram się szukać najlepszych rozwiązań, być specjalistą w tym co robię, doskonalić swoje umiejętności. Chce, aby podczas zajęć podopieczni czuli się bezpieczni, ważni i zmotywowani do działania.

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunki pedagogika spejalnia – wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz pedagogika – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ukończyła szkolenie i jestem certyfikowanym terapapeutą w zakresie Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza – terapia – masaż. Poszerzam swoją ścieżkę zawodową o pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą z pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz edukację osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w szkołach specjalnych m.in dla dzieci ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, w placówkach dla dzieci z wadami wzroku i słuchu, w przedszkolu integracyjno-terapeutycznym.

Iryna Safarova – psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, oligofrenopedagog, trener AAC, konsultuje w języku polskim i ukraińskim

Prowadzę konsultacje i poradnictwo psychologiczne. Pracuję z dziećmi, nastolatkami oraz osobami dorosłymi, które doświadczają trudności osobistych, kryzysów, nadmiernego stresu czy trudności interpersonalnych. Prowadzę konsultacje w języku polskim oraz ukraińskim.  Szczególnie ważne w pracy jest dla mnie indywidualne podejście do każdej osoby, próba dostosowania narzędzi i metod do potrzeb i specyfiki danej osoby, a ponad wszystko praca nad budowaniem autentycznej, zaufanej relacji terapeutycznej. 

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Iwana Franki we Lwowie. Mam 13 lat doświadczenia zawodowego. Obecnie jestem w trakcie pełnego  szkolenia psychoterapeutycznego oraz oligofrenopedagogicznego. Ukończyłam II stopień Psychoterapii Katatymno-Imaginatywnej. Stale się dokształcam poprzez udział w szkoleniach, warsztatach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

Małgorzata Nawrocka – logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta metody Johansena IAS

Jestem logopedą i oligofrenopedagogiem. Na co dzień pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dzięki już posiadanemu i stale nabywanemu doświadczeniu oraz przez uczestnictwo w różnorodnych kursach i szkoleniach, stale poszerzam wiedzę, podnoszę swoje kwalifikacje i umiejętności.

W przebiegu terapii skupiam się nie tylko na procesie komunikacji czy prawidłowej wymowy. Dobieram ćwiczenia tak, aby jak najpełniej wspierać rozwój każdego pacjenta, a więc też myślenie, pamięć, uwagę. Dbam o społeczny i emocjonalny walor usprawniania mowy i komunikacji.

Jako provider metody Johansena szczególną uwagę zwracam na problemy przetwarzania słuchowego, które mają ogromny wpływ na ogólne funkcjonowanie dzieci. Ukończone kursy i szkolenia:

  • Terapia miofunkcjonalna
  • Indywidualna stymulacja słuchu Johansena IAS
  • Audiologia w logopedii
  • Terapia wad wymowy
  • Masaż logopedyczny
  • Zaburzenia posturalne dzieci
  • Terapia Integracji Sensorycznej

Anna Kamieniarczyk-fizjoterapeuta,terapeuta Integracji Sensorycznej,oligofrenopedagog

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Już od ponad 10 lat pracuje z pacjentami z problemami neurologicznymi ,ortopedycznymi.W swojej pracy stawiam na ciągły rozwój i poszerzanie swojej wiedzy ,biorę udział w szkoleniach czy kursach (PNF,MTG,taśmy powięziowo-mięśniowe,kinezytaping,”Rehabilitacja dziecka ryzyka”,”Wspòłczesne metody usprawniania dziecka z deficytem neurologicznym”,kombinezony Dunag,PRAGMA).Praca z dziećmi zainspirowała mnie do podjęcia dalszego kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu Integracji Sensorycznej oraz oligofrenopedagogiki.Zdobyta wiedza oraz doświadczenie pozwalają mi spojrzeć na problemy dziecka z różnych perspektyw.Podczas pracy z pacjentem indywidualnie dobieram metody terapeutyczne.Staram się podążać za dzieckiem,za jego potrzebami.

Theme: Overlay by Kaira
Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim
Skip to content